Билтен Народне скупштине Републике Српске број 5, децембар 2016. године