Амир Хуртић

Амир Хуртић

Датум рођења: 
14.01.1978
Мjесто рођења: 
Добој
Пребивалиште: 
Добој
Занимање: 
ССС

Посланичка питања, народни посланик: