Зоран Стевановић

Зоран Стевановић

Датум рођења: 
02.01.1965
Мjесто рођења: 
Трновица
Пребивалиште: 
Зворник
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: