Материјали за сједнице

Нпр. 19.06.2024
Нпр. 19.06.2024
Називsort ascending Датум Преузми
Материјали за Десету посебну сједницу 16.10.2023 Package icon 10_posebna.zip
Материјали за Девету редовну сједницу 15.05.2024 Package icon 9_redovna.zip
Материјали за Девету посебну сједницу 26.06.2023 Package icon 9. posebna sjednica.zip
Материјали за Дванаесту посебну сједницу 28.03.2024 Package icon 12_posebna_sjednica.zip
Материјали за Двадесет прву редовну сједницу 01.04.2022 Package icon 21 redovna sjednica.zip
Материјали за Двадесет другу редовну сједницу - II дио 20.05.2022 Package icon 22 redovna - II dio_0.zip
Материјали за Двадесет другу редовну сједницу - I дио 20.05.2022 Package icon 22 redovna - I dio.zip
Материјали за Једанаесту посебну сједницу 27.03.2024 Package icon 11._posebna_sjednica.zip
Допуна Шесте редовне сједнице 02.11.2023 Package icon dopuna_sesta_redovna.zip
Допуна Седме редовне сједнице 12.12.2023 Package icon dopuna_sedme_redovne_0.zip
Допуна Осме редовне сједнице 12.03.2024 Package icon dopuna_8_redovne.zip
Допуна материјала за Двадесет прву редовну сједницу 12.04.2022 Package icon Dopuna 21 redovne sjednice.zip
Допуна Друге редовне сједнице 14.03.2023 Package icon 2. sjednica-dopuna.zip
Допуна Двадесет друге редовне сједнице 31.05.2022 Package icon Dopuna 22 redovne.zip