Закључци

Нпр. 22.02.2024
Нпр. 22.02.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 61/20 26.06.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. - 31.12.2019. године 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године 41/21 18.05.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020

Pages