Одлуке

Нпр. 25.06.2024
Нпр. 25.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору члана у Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу 58/15 16.07.2015
Одлука о избору правобраниоца Републике Српске 64/15 16.07.2015
Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву 60/15 16.07.2015
Одлука о расписивању републичког референдума 86/17 15.07.2015
Одлука о избору члана Одбора за питања дјеце, младих и спорта 52/15 24.06.2015
Одлука о члана Одбора за привреду 52/15 24.06.2015
Одлука о избору предсједника Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор 52/15 24.06.2015
Одлука о разрјешењу члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015

Pages