Александар Крсмановић

Александар Крсмановић

Датум рођења: 
19.10.1983
Мjесто рођења: 
Бановићи
Пребивалиште: 
Зворник
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: