Андреа Гајић

Андреа Гајић

Датум рођења: 
18.05.1976
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ССС

Посланичка питања, народни посланик: