Владо Ђајић

Владо Ђајић

Датум рођења: 
04.10.1965
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: