Милан Петровић

Милан Петровић

Датум рођења: 
16.04.1988
Мjесто рођења: 
Прњавор
Пребивалиште: 
Прњавор
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: