Саша Грбић

Саша Грбић

Датум рођења: 
25.12.1975
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: