Тања Вукомановић

Тања Вукомановић

Датум рођења: 
15.04.1992
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: