Zaključci

Npr. 10.07.2020
Npr. 10.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključci u vezi Odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o prihvatanju Zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna – Pelješac od strane Republike 61/19 18.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018.- 31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu 60/19 04.07.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine 60/19 04.07.2019

Pages