Zaključci

Npr. 28.11.2021
Npr. 28.11.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak broj: 02/1-021-587/21 (u vezi sa Zaključcima političkih stranaka od 26.7.2021. godine) 03.08.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2020. godine 67/21 28.07.2021
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine 67/21 28.07.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2020. godinu 67/21 28.07.2021
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske 67/21 28.07.2021
Zаклјучак u vezi Nacrta zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 64/21 15.07.2021
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine 46/21 31.05.2021
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine 41/21 18.05.2021
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2020. godinu 41/21 18.05.2021
USAGLAŠENI ZAKLjUČCI KLUBOVA POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE POVODOM PISMA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 27.1.2021. GODINE 13.05.2021

Pages