Одлуке

Нпр. 25.02.2024
Нпр. 25.02.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити 53/20 23.05.2020
Oдлука о верификацији мандата народном посланику у Народној скупштини Републике Српске 33/19 16.04.2019
Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 38/17 05.04.2017
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske 117/18 18.12.2018
Odluka 78/19 18.09.2019
O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 107/18 19.11.2018
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачање банкарског сектора (8741-БА) 73/17 20.07.2017
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ – МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ПРОГРАМСКО ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СИСТЕМЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 112/23 29.12.2023

Pages