Посланичка питања и одговори - Гордана Видовић

Нпр. 19.07.2024
Нпр. 19.07.2024
Редни број сједнице Наслов Датумsort descending Сазив
6 Народни посланик Гордана Видовић Министарству просвјете и културе 17.09.2019 10
6 Народни посланик Гордана Видовић Министарству финансија, Пореској упрвави РС 24.09.2019 10
6 Народни посланик Гордана Видовић Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 08.10.2019 10
7 Народни посланик Гордана Видовић Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 22.10.2019 10
8 Народни посланик Гордана Видовић Влади Републике Српске 03.12.2019 10
8 Народни посланик Гордана Видовић Влади Републике Српске: Пореској управи Репшублике Српске 03.12.2019 10
8 Народни посланик Гордана Видовић Републичкој управи за геодетске и имовинско - правне послове 03.12.2019 10
9 Народни псоланик Гордана Видовић Министарству здравља и социјалне заштите 18.02.2020 10
15 Народни посланик Гордана Видовић Влади Републике Српске 27.04.2021 10
16 Народни посланик Гордана Видовић Министарству здравља и социјалне заштите 29.04.2021 10
17 Народни посланик Гордана Видовић Министарству саобраћаја и веза 22.06.2021 10
20 Народни посланик Гордана Видовић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите 10.02.2022 10