Милан Касаповић

Милан Касаповић

Датум рођења: 
13.09.1981
Мjесто рођења: 
Теслић
Пребивалиште: 
Теслић
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: