Рамиз Салкић

Рамиз Салкић

Датум рођења: 
15.11.1973
Мjесто рођења: 
Братунац
Пребивалиште: 
Братунац
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: