Neda Petrić

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika DNS, postavila je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

Da li je veliki regionalni program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica dao prve rezultate da tako kažemo, u smislu izgradnje stambenih jednica za ovu populaciju i ako jeste u kojoj mjeri je ovaj projekat realizovan i ukoliko je moguće da nam date podatke koliko je odnosno koji su to pripadnici ove populacije, na ovaj način riješili stambeno pitanje?

Latinica

PITANJE:

 Narodni poslanik Neda Petrić, samostalni poslanik postavila je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Zašto su mali preduzetnici, koji su po zakonu registrovani kao fizička lica, zašto plaćaju vodu, struju, odvoz smeća telefon koja je  određena za pravna lica?

ODGOVOR:

Broj: 05.04/011-77-1/17

Datum: 07.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

Latinica

PITANJE:

Narodni poslanik Neda Petrić, Klub poslanika Demokratski narodni savez postavila je na Trinaestoj sjednici održanoj 14. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Zašto nije donesen Pravilnik o posebnim kriterijumima, standardima i procedurama, što je predviđeno članom 20. tačka 10. Zakona o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima u Republiku Srpsku (''Službeni glasnik RS, broj: 42/05'')?

Latinica