Odluke

Npr. 24.07.2024
Npr. 24.07.2024
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године 73/17 20.07.2017
Оdluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Programu razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima 92/16 20.10.2016
Оdluka o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godine 53/20 23.05.2020
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочиом задуживању Републике Српске за 2020. годину 112/19 18.12.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Pravobranilaštva Republike Srpske o radu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine 108/19 11.12.2019
Oдлука o razrješenju direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske 46/21 31.05.2021
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Odlukа о usvajanju Рrijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Кlekovača“ 99/17 18.10.2017
Odluku o usvajanju Prijedloga Zoning plana područja posebne namjene „Andrićgrad“ po skraćenom postupku 56/16 22.06.2016
Odluku o usvajanju Prijedloga plana parcelacije za auto-put Banja Luka – Doboj po skraćenom postupku 56/16 22.06.2016

Pages