Закључци

Нпр. 28.02.2024
Нпр. 28.02.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К у вези Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 28.12.2021
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016
Zaključak broj: 01-800/06 63/06 15.06.2006
Zaključak broj: 01-760/06 63/06 15.06.2006
Zaključak broj: 01-519/09 29/09 25.03.2009
Zaključak broj: 01-1264/09 86/09 10.09.2009

Pages