Закључци

Нпр. 24.06.2024
Нпр. 24.06.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године 41/21 18.05.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. - 31.12.2019. године 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину 122/20 02.12.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 61/20 26.06.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч А К у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 - 2020. године 17/21 17.02.2021
З а к љ у ч к е у вези Информације о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва БиХ из Републикe Српске 109/19 24.12.2019

Pages