Младен Илић

Младен Илић

Датум рођења: 
07.11.1996
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: