Одбор за уставна питања

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 63.

(1) Одбор за уставна питања има укупно 11 чланова. Одбор има предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

(2) Предсједник, замјеник и шест чланова Одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини. Преостала три члана нису из реда народних посланика и бирају се из реда стручњака.

(3) Предсједник Народне скупштине је по функцији предсједник Одбора за уставна питања.

 

Члан 64.

Одбор за уставна питања:

 • прати и проучава примјену и остваривање Устава,
 • разматра питања у вези са усаглашавањем закона са Уставом и начелна питања уставног карактера и организује рад на изучавању развоја уставног система,
 • иницира и предлаже Народној скупштини мјере ради ефикаснијег остваривања Устава,
 • разматра приједлоге да се приступи промјени Устава, припрема нацрт амандмана, а након јавне расправе о нацрту утврђује приједлог уставних амандмана, а по потреби и приједлог уставног закона за спровођење уставних амандмана,
 • разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости,
 • утврђује одговор Уставном суду Републике Српске и Уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности закона или уставности и законитости других општих аката пред Уставним судом,
 • разматра приједлоге о продужењу, односно скраћењу мандата народних посланика,
 • обавља и друге послове у вези са остваривањем Устава и развојем уставног система.

 

Чланови одбора:

 • Ненад Стевандић, предсједник
 • Игор Црнадак, члан
 • Младен Илић, члан
 • Огњен Вукојевић, члан
 • Дамјан Шкипина, члан
 • Вукота Говедарица, члан
 • Тамара Дамјановић, члан
 • Милка Савић, члан
 • Милко Грмуша, спољни члан
 • Миле Дмичић, спољни члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-151
 • Факс: 051/338-174
 • Секретар одбора: Драгана Марковић
 • e-mail: odborup@narodnaskupstinars.net