Закључци

Нпр. 20.07.2024
Нпр. 20.07.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак број: 01-215/06 29/06 16.03.2006
Закључци након разматрања Нацрта закона о заштити цивилних жртава рата 50/05 17.05.2005
Закључци након разматрања Нацрта закона о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске 50/05 17.05.2005
Закључци након разматрања Информације Владе Републике Српске о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини 45/05 21.04.2005
Закључци након разматрања Информације Владе Републике Српске досадашњим о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини 51/05 21.04.2005
Закључци број 01-196/05 41/05 06.04.2005
Закључци број 01-195/05 41/05 06.04.2005
Табеларни приказ закључака НСРС од 8. посебне до 25.редовне сједнице 28.02.2005
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-119/05 21/05 28.02.2005
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-120/05 21/05 28.02.2005

Pages