Закључци

Нпр. 24.02.2024
Нпр. 24.02.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак након разматрања Извјештаја о раду тужилаштава у 2003.години 37/04 07.04.2004
Закључци након разматрања извјештаја о обављеној ревизији финансијских извјешатаја буџетских корисника и консолидованог извјештаја буџета Републике Српске за период од 1.јануар до 31.децембра 2002.године 34/04 31.03.2004
Закључци након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. год. и Програма рјешавања проблема расељених лица , повратника и избјеглица за 2004.год. 31/04 05.03.2004
Закључак о упућивању најавну расправу Нацрта амандмана на Устав Републике Српске 04.03.2004
Закључци након разматрања Информације о стању у пољопривреди Републике Српске 24/04 25.02.2004
Закључак након разматрања Информације Владе РС и надлежних министарстава о посљедњим догађајима у вези злоупотребе увоза сировина које се могу користити за производњу синтетичке дроге 14/04 30.01.2004
Закључак након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама 14/04 30.01.2004
Закључци након разматрања Извјештаја о раду Агенције за банкарство за период од 1.јануара до 30.јуна 2003. године 12/04 23.01.2004
Закључци након разматрања Информације о стању у области високог образовања 12/04 23.01.2004
Закључак о упућивању у скупштинску процедуру Нацрта закона о употреби службених језика и писама 12/04 23.01.2004

Pages