Одлуке

Нпр. 21.06.2024
Нпр. 21.06.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Одлуку о усвајању Приједлога плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Добој по скраћеном поступку 56/16 22.06.2016
Одлуку о усвајању Стратегије надзора над опојним дрогама и сузбијања злоупотребе опојних дрога у Републици Српској од 2016. до 2021. године 56/16 23.06.2016
Одлуку о разрјешењу члана Одбора за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине Републике Српске 40/19 16.05.2019
Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Развојној банци Савјета Европе по пројекту затварања колективних центара – ЛД 1789 15/ 15 18.02.2015
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“ 113/16 15.12.2016
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОРИДОР Vc – ОБИЛАЗНИЦА ДОБОЈ 64/19 16.07.2019
ОДЛУКУ О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2017. ГОДИНУ 1/17 28.12.2016
Одлуку О капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крajишких бригада“ Залужани 38/17 05.04.2017
Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера 38/17 05.04.2017
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА“ 110/15 23.12.2015

Pages