Одлуке

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору члана Републичке изборне комисије 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОД СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ДРУГИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ (WB IBRD 9381-BA) 56/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 56/23 03.07.2023
Одлука о потврди мандата народног посланика, Број: 02/1-021-460/23 41/23 12.05.2023
Одлука о констатовању престанка мандата народног посланика,Број: 02/1-021-461/23 41/23 12.05.2023
Одлука о потврди мандата народног посланика, Број: 02/1-021-462/23 41/23 12.05.2023
Одлука о констатовању престанка мандата народног посланика, Број: 02/1-021-459/23 41/23 12.05.2023

Pages