Odbor za finansije i budžet

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 73.

(1) Odbor za finansije i budžet ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

(3) Predsjednik Odbora bira se iz reda političke partije, koja je dobila najveći broj poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini.

Član 74.

(1) Odbor za finansije i budžet razmatra pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine koja se odnose na:

 • republički budžet,
 • Agenciju za bankarstvo Republike Srpske,
 • finansiranje opštih potreba,
 • poreze, takse i druge dažbine,
 • zajmove i zaduženja Republike,
 • igre na sreću,
 • osiguranje imovine i lica,
 • finansiranje bržeg razvoja manje razvijenih opština i regiona i dopunska sredstva opštinama,
 • kreditno-monetarni, devizni i bankarski sistem, finansijske organizacije koje prikupljaju štedne uloge i štednju, i
 • druga pitanja iz oblasti finansija kada to zatraži Narodna skupština.

(2) Odbor za finansije i budžet, takođe, razmatra i finansijske uslove i posljedice donošenja akata u Narodnoj skupštini.

 

Članovi odbora:

 • Milutin Tasovac, predsjednik
 • Mirjana Orašanin, zamjenik predsjednika
 • Dražen Vrhovac, član
 • Nedeljko Glamočak, član
 • Diana Čekić, član
 • Milan Trninić, član
 • Zoran Kokanović, član
 • Mirsad Duratović, član
 • Tamara Damjanović, član
 • Radmila Stojnić, spoljni član
 • Mladen Aničić, spoljni član

Kontakt: