Anketni odbor

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 100.

(1) Anketni odbor obrazuje se iz reda narodnih poslanika kao povremeno tijelo za izvršavanje posebnih zadataka određenih odlukom o njegovom osnivanju.

(2) Predsjednik Anketnog odbora bira se iz reda opozicije.

 

Član 101.

(1) Narodna skupština može obrazovati anketne odbore radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti ili utvrđivanja činjenica o određenim pojavama ili pojedinim događajima, posebno u vršenju kontrole nad radom pojedinih republičkih organa ili organizacija, ili nosilaca javnih funkcija.

(2) Odlukom o obrazovanju anketnog odbora utvrđuju se sastav i zadatak odbora.

(3) Anketni odbor ne može vršiti istražne ili druge sudske radnje.

(4) Anketni odbor ima pravo da traži od državnih organa i odgovarajućih organizacija isprave, podatke i obavještenja, kao i da uzima potrebne izjave od pojedinaca.

(5) Poslije obavljanja zadataka, Anketni odbor podnosi Narodnoj skupštini izvještaj sa prijedlogom mjera.

(6) Odbor prestaje sa radom kada Narodna skupština na sjednici odluči o njegovom izvještaju.