Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju

Odbor za Evropske integracije i regionalnu saradnju

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 78.

(1) Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

(3) Predsjednik Odbora bira se iz reda opozicije.

(4) Članovi odbora, po pravilu, treba da aktivno poznaju jedan svjetski jezik.

 

Član 79.

Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju razmatra pitanja koja se odnose na:

 • praćenje i usklađivanje pravnog sistema Republike Srpske sa pravnim sistemom Evropske unije,
 • razmatranje nacrta, prijedloga zakona putem kojih se u skladu sa obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proizilaze iz procesa pridruživanja sa Evropskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sistema Republike Srpske sa pravnim sistemom Evropske unije,
 • razmatranje Uporednog prikaza usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa EU acquis, Izjave o usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa EU acquis, te mišljenja Vlade o stepenu usklađenosti nacrta, odnosno prijedloga zakona sa EU acquis,
 • razmatra redovne godišnje izvještaje Vlade o približavanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije,
 • razmatranje sporazuma koje Republika zaključi sa državama i međunarodnim organizacijama, uz pristanak Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
 • praćenje programa pomoći i saradnje sa Evropskom unijom,
 • razmatranje međunarodnih odnosa i regionalne saradnje, te političkih i ekonomskih aktuelnosti od posebnog interesa za Republiku,
 • praćenje i funkcionisanje aktivnosti predstavništava i predstavnika Republike Srpske u inostranstvu,
 • praćenje zastupljenosti predstavnika iz Republike Srpske u predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
 • uspostavljanje i održavanje saradnje sa parlamentima Srbije i Crne Gore, u skladu sa Ustavom,
 • uspostavljanje i održavanje saradnje sa parlamentima pokrajina, regija, zemalja regiona, drugim zemljama i institucijama Evropske unije,
 • uspostavljanje saradnje sa relevantnim organizacijama i fondacijama iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i inostranstva, sa ciljem približavanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine evropskim integracionim procesima.

 

Članovi odbora:

 • Slaviša Marković, predsjednik
 • Srđan Mazalica, zamjenik predsjednika
 • Vlado Đajić, član
 • Slavenko Ristić, član
 • Darko Berjan, član
 • Siniša Mijatović, član
 • Darko Banjac, član
 • Milan Zečević, spoljni član
 • Stevan Salatić, spoljni član

Kontakt: