Odbor za privredu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 71.

(1) Odbor za privredu ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

 

Član 72.

(1) Odbor za privredu razmatra pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine koja se odnose na:

 • društvenoekonomski i tehnološki razvoj Republike,
 • ekonomske politike,
 • razvojne programe i projekte,
 • planiranje i prostorni plan Republike,
 • razvoj manje razvijenih opština i regiona,
 • energetiku, industriju, rudno blago i druga privredna bogatstva,
 • razmatranje planova rada i izvještaje o radu organizacija zaduženih za sprovođenje procesa privatizacije, posebno u dijelu koji se odnosi na planove i sprovođenje planova privatizacije državnog kapitala,
 • po potrebi podnosi zahtjev nadležnoj organizaciji za podnošenje informacije o pojedinačnim postupcima privatizacije,
 • razmatranje izvještaja nadležnog organa o izvršenoj reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama,
 • podnosi izvještaj Narodnoj skupštini po razmatranim izvještajima nadležnih organa i organizacija za sprovođenje privatizacije i revizije privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama,
 • saobraćaj i veze, izgradnju i održavanje saobraćajnica, izgradnju investicionih objekata,
 • stambenu politiku, komunalne djelatnosti, građevinsko zemljište, prostorno i urbanističko planiranje, i
 • druga pitanja iz oblasti privrede kada to traži Narodna skupština.

(2) Odbor za privredu u okviru svoje nadležnosti razmatra prijedloge i zahtjeve Privredne komore i sindikatā koje mu oni upute.

 

Članovi odbora:

 • Milan Trninić, predsjednik
 • Pero Đurić, zamjenik predsjednika
 • Radojica Vidović, član
 • Nebojša Drinić, član
 • Aco Stanišić, član
 • Petko Rankić, član
 • Milan Milaković, član
 • Amir Hurtić, član
 • Denis Pijetlović, član
 • Bojan Pećanac, spoljni član
 • Slađana Nikolić, spoljni član

Kontakt: