Odbor za privredu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 71.

(1) Odbor za privredu ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

 

Član 72.

(1) Odbor za privredu razmatra pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine koja se odnose na:

  • društvenoekonomski i tehnološki razvoj Republike,
  • ekonomske politike,
  • razvojne programe i projekte,
  • planiranje i prostorni plan Republike,
  • razvoj manje razvijenih opština i regiona,
  • energetiku, industriju, rudno blago i druga privredna bogatstva,
  • razmatranje planova rada i izvještaje o radu organizacija zaduženih za sprovođenje procesa privatizacije, posebno u dijelu koji se odnosi na planove i sprovođenje planova privatizacije državnog kapitala,
  • po potrebi podnosi zahtjev nadležnoj organizaciji za podnošenje informacije o pojedinačnim postupcima privatizacije,
  • razmatranje izvještaja nadležnog organa o izvršenoj reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama,
  • podnosi izvještaj Narodnoj skupštini po razmatranim izvještajima nadležnih organa i organizacija za sprovođenje privatizacije i revizije privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama,
  • saobraćaj i veze, izgradnju i održavanje saobraćajnica, izgradnju investicionih objekata,
  • stambenu politiku, komunalne djelatnosti, građevinsko zemljište, prostorno i urbanističko planiranje, i
  • druga pitanja iz oblasti privrede kada to traži Narodna skupština.

(2) Odbor za privredu u okviru svoje nadležnosti razmatra prijedloge i zahtjeve Privredne komore i sindikatā koje mu oni upute.

 

Članovi odbora:

  • Milan Trninić, predsjednik
  • Pero Đurić, zamjenik predsjednika
  • Radojica Vidović, član
  • Nebojša Drinić, član
  • Aco Stanišić, član
  • Petko Rankić, član
  • Milan Milaković, član
  • Amir Hurtić, član
  • Denis Pijetlović, član
  • Bojan Pećanac, spoljni član
  • Slađana Nikolić, spoljni član

Kontakt: