Odbor za boračko-invalidsku zaštitu

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 92.

(1) Odbor za boračko-invalidsku zaštitu ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, a dva člana na prijedlog udruženja od javnog interesa iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Član 93.

Odbor za boračko-invalidsku zaštitu u djelokrugu svog rada:

 • prati sprovođenje i utvrđivanje politike koja se odnosi na posebnu zaštitu prava ove populacije,
 • prati pitanja ostvarivanja posebnih prava boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata,
 • vodi računa o zaštiti vojnih i civilnih invalida iz Drugog svjetskog rata, i
 • brine se o standardu, socijalnom statusu, obrazovanju, školovanju i drugim potrebama ove populacije.

 

Članovi odbora:

 • Danijel Jošić, predsjednik
 • Radojica Vidović, zamjenik predsjednika
 • Predrag Nešić, član
 • Pero Đurić, član
 • Radislav Dončić, član
 • Petko Rankić, član
 • Milan Dakić, član
 • Jovan Zeljković, spoljni član
 • Aleksandar Nedić, spoljni član

Kontakt: