Odbor za pitanja djece, mladih i sporta

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 95.

(1) Odbor za pitanja djece, mladih i sporta ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova biraju se iz reda narodnih poslanika i dva spoljna člana na prijedlog Omladinskog savjeta Republike Srpske.

(2) Odbor za pitanja mladih:

 • razmatra zakonske prijedloge, strategije, informacije, izvještaje i godišnje planove rada republičkih organa i organizacija, koje su nadležne za oblast omladinske politike, sporta i zaštite prava i interesa djece i omladine,
 • razmatra položaj mladih u društvu,
 • razmatra zaštitu prava djece i mladih,
 • prati razvoj sporta i fizičke kulture, i
 • radi na promociji prava i interesa djeteta.

 

Članovi odbora:

 • Milica Ijačić, predsjednik
 • Mirna Savić-Banjac, zamjenik predsjednika
 • Ognjen Vukojević, član
 • Nikolina Šljivić, član
 • Ognjen Bodiroga, član
 • Milan Milaković, član
 • Amir Hurtić, član
 • Mladen Pjevčević, spoljni član
 • Živko Ćetojević, spoljni član

Kontakt: