Odbor za bezbjednost

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 80.

(1) Odbor za bezbjednost ima sedam članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika su uvijek iz različitih parlamentarnih stranaka, s tim što se predsjednik odbora bira iz reda opozicije.

Član 81.

Odbor za bezbjednost, pored ostalog, bavi se sljedećim:

 • razmatra stanje priprema za odbranu u Republici Srpskoj i predlaže mjere Narodnoj skupštini za utvrđivanje politike bezbjednosti,
 • prati aktivnosti institucija i organa bezbjednosti u Republici Srpskoj u cilju uvida u ostvarivanje zacrtane politike u ovim oblastima, te može tražiti da dostave informacije o aktivnostima i preduzetim mjerama po svakom pitanju iz njihovog domena rada,
 • razmatra, daje sugestije i mišljenje na zakonske projekte iz oblasti bezbjednosti, kao i na druge zakonske projekte koji su u vezi sa odbranom i bezbjednošću,
 • učestvuje u raspravi i donošenju budžeta bezbjednosti u Republici Srpskoj, redovno prati ostvarivanje budžeta u ovim oblastima, razmatra izvještaje Glavne revizije o kontroli finansijskog izvještaja institucija u ovoj oblasti i o tome dostavlja izvještaje Narodnoj skupštini,
 • razmatra pitanja iz domena rada organa i institucija bezbjednosti, daje mišljenje, stavove i preporuke, te predlaže Narodnoj skupštini preduzimanje odgovarajućih mjera,
 • ostvaruje uvid i učestvuje u kontroli zakonitosti rada organa i institucija bezbjednosti,
 • o aktuelnim pitanjima iz bezbjednosti može organizovati otvorene ili zatvorene rasprave pred odborom, u cilju provjere stavova i formiranja konačnih prijedloga za Narodnu skupštinu,
 • obavještava Narodnu skupštinu o stanju i uočenim problemima u oblasti odbrane i bezbjednosti, do kojih dođe u svom radu, te predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera,
 • vrši parlamentarni nadzor u oblasti bezbjednosti u skladu sa zakonom,
 • ostvaruje saradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim institucijama, i
 • analizira i preduzima mjere u slučaju vanrednih situacija i elementarnih nepogoda.

 

Članovi odbora:

 • Vukota Govedarica, predsjednik
 • Ilija Taminidžija, zamjenik predsjednika
 • Zoran Stevanović, član
 • Milanko Mihajilica, član
 • Milan Dakić, član
 • Srđan Todorović, član
 • Dragan Galić, član

Kontakt: