Odbor za ustavna pitanja

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 63.

(1) Odbor za ustavna pitanja ima ukupno 11 članova. Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik i šest članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Preostala tri člana nisu iz reda narodnih poslanika i biraju se iz reda stručnjaka.

(3) Predsjednik Narodne skupštine je po funkciji predsjednik Odbora za ustavna pitanja.

 

Član 64.

Odbor za ustavna pitanja:

 • prati i proučava primjenu i ostvarivanje Ustava,
 • razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem zakona sa Ustavom i načelna pitanja ustavnog karaktera i organizuje rad na izučavanju razvoja ustavnog sistema,
 • inicira i predlaže Narodnoj skupštini mjere radi efikasnijeg ostvarivanja Ustava,
 • razmatra prijedloge da se pristupi promjeni Ustava, priprema nacrt amandmana, a nakon javne rasprave o nacrtu utvrđuje prijedlog ustavnih amandmana, a po potrebi i prijedlog ustavnog zakona za sprovođenje ustavnih amandmana,
 • razmatra obavještenja, prijedloge i mišljenja Ustavnog suda Republike Srpske o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti,
 • utvrđuje odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom pokrenutog postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata pred Ustavnim sudom,
 • razmatra prijedloge o produženju, odnosno skraćenju mandata narodnih poslanika,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem Ustava i razvojem ustavnog sistema.

 

Članovi odbora:

 • Nenad Stevandić, predsjednik
 • Igor Crnadak, zamjenik predsjednika
 • Mladen Ilić, član
 • Ognjen Vukojević, član
 • Damjan Škipina, član
 • Vukota Govedarica, član
 • Tamara Damjanović, član
 • Milka Savić, član
 • Milko Grmuša, spoljni član
 • Mile Dmičić, spoljni član
 • Marko Romić, spoljni član

 

Kontakt: