Одбор за здравство, рад и социјалну политику

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 94.

(1) Одбор за здравство, рад и социјалну политику има 11 чланова: предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и седам чланова бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

(3) Одбор за здравство, рад и социјалну политику у дјелокругу свог рада разматра питања која се односе на:

 • здравствено осигурање,
 • здравствену заштиту,
 • дјечију заштиту,
 • социјалну политику и социјалну заштиту,
 • заштиту старих и изнемоглих лица,
 • питања из области рада и радних односа,
 • заштиту на раду и
 • запошљавање.

 

Чланови одбора:

 • Александар Суботић, предсједник
 • Маја Драгојевић Стојић, замјеник предсједника
 • Владо Ђајић, члан
 • Ненад Лаловић, члан
 • Огњен Бодирога, члан
 • Мирна Савић Бањац, члан
 • Костадин Васић, члан
 • Драган Брдар, члан
 • Милица Ловрић, члан
 • Зоран Алексић, спољни члан
 • Слободан Станић, спољни члан

Контакт: