Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 84.

Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор има седам чланова: предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 85.

Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор:

 • испитује и разматра представке и приједлоге које грађани, привредна друштва и друге организације и заједнице упућују Народној скупштини и, према потреби, предлаже надлежним органима и организацијама мјере рјешавања питања и проблема изнесених у приједлозима и о томе обавјештава подносиоце,
 • проучава представке и приједлоге којим грађани, привредна друштва и друге организације и заједнице указују на недостатке у закону и другим актима који произилазе из неодговарајућих рјешења или указују на неправилно спровођење њихових одредаба од надлежних органа, ради предузимања потребних мјера и о томе обавјештава Народну скупштину,
 • сарађује са омбудсманима Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • прати и разматра питања и појаве у вези са спровођењем политике и извршавања закона и других прописа и аката који се односе на располагање средствима, расподјелу добити, заштиту својине, начин остваривања права и дужности државних органа, предузећа и других организација и заједница, и
 • обавјештава Народну скупштину о уоченим проблемима поводом разматрања представки и приједлога и предлаже предузимање потребних мјера.

 

Чланови одбора:

 • Загорка Граховац, предсједник
 • Саша Драгић, члан
 • Ања Љубојевић, члан
 • Милутин Тасовац, члан
 • Недељко Гламочак, члан
 • Милан Дакић, члан
 • Андреа Гајић, члан

Контакт: