Одбор за образовање, науку, културу и информисање

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 82.

(1) Одбор за образовање, науку, културу и информисање има 11 чланова: предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и седам чланова одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

 

Члан 83.

Одбор за образовање, науку, културу и информисање разматра питања из надлежности Народне скупштине која се односе на:

 • образовање, васпитање, науку, културу, техничку културу и информисање,
 • издавачку и библиотечку дјелатност,
 • заштиту споменика културе, и
 • коришћење архивске грађе, историјског насљеђа и обиљежавање историјских догађаја.

 

Чланови одбора:

 • Ранка Перић Ромић, предсједник
 • Бобана Ћибић, замјеник предсједника
 • Наташа Радуловић, члан
 • Маја Драгојевић Стојић, члан
 • Мирјана Орашанин, члан
 • Тања Вукомановић, члан
 • Ацо Станишић, члан
 • Мирела Кајкут Зељковић, члан
 • Рамиз Салкић, члан
 • Гордана Дукић, спољни члан
 • Далибор Стевић, спољни члан

Контакт: