Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 90.

(1) Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова.

(2) Предсједник, замјеник и пет чланова бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

 

Члан 91.

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду разматра:

 • развој пољопривреде и сеоских подручја,
 • пољопривредно задругарство,
 • одржив развој руралних подручја и заштиту свих природних ресурса,
 • производњу и промет хране (биљног и животињског поријекла),
 • промет свих врста хемијских средстава у производњи хране,
 • заштиту биљака и животиња од болести и штеточина,
 • стање пољопривредног земљишта, шумског земљишта, воде, водотока и обала,
 • инфраструктуру сеоског подручја,
 • стање у области узгоја дивљачи и рибе,
 • експлоатацију шума,
 • очување и заштиту шума,
 • планирање и управљање шумама,
 • управљање водним ресурсима и побољшање ресурса водног режима и
 • систем за наводњавање.

 

Чланови одбора:

 • Борис Пашалић, предсједник
 • Мирела Кајкут Зељковић, замјеник предсједника
 • Страхиња Башовић, члан
 • Милан Касаповић, члан
 • Радислав Дончић, члан
 • Велибор Станић, члан
 • Драган Брдар, члан
 • Весна Јунгић, спољни члан
 • Дино Хотић, спољни члан

Контакт: