Одбор за борачко-инвалидску заштиту

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 92.

(1) Одбор за борачко-инвалидску заштиту има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и пет чланова бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини, a два члана на приједлог удружења од јавног интереса из области борачко-инвалидске заштите.

Члан 93.

Одбор за борачко-инвалидску заштиту у дјелокругу свог рада:

 • прати спровођење и утврђивање политике која се односи на посебну заштиту права ове популације,
 • прати питања остваривања посебних права бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата,
 • води рачуна о заштити војних и цивилних инвалида из Другог свјетског рата, и
 • брине се о стандарду, социјалном статусу, образовању, школовању и другим потребама ове популације.

 

Чланови одбора:

 • Данијел Јошић, предсједник
 • Радојица Видовић, замјеник предсједника
 • Предраг Нешић, члан
 • Перо Ђурић, члан
 • Радислав Дончић, члан
 • Петко Ранкић, члан
 • Милан Дакић, члан
 • Јован Зељковић, спољни члан
 • Александар Недић, спољни члан

Контакт: