Одбор за заштиту животне средине

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 76.

Одбор за заштиту животне средине има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 77.

Одбор за заштиту животне средине разматра питања из надлежности Народне скупштине која се односе на:

 • област заштите и унапређења животне средине,
 • очување, развој и рационално коришћење природних ресурса,
 • питања из области пољопривреде и пољопривредног земљишта, задругарства и села, шуме и шумског земљишта, вода и водотока, енергетике, дивљачи и рибе, рудног блага и других природних богатстава,
 • спречавања и отклањања загађивања природних ресурса, као и друге начине и изворе угрожавања животне средине.

 

Чланови одбора:

 • Максим Скоко, предсједник
 • Миланко Михајилица, замјеник предсједника
 • Нина Букејловић, члан
 • Борис Пашалић, члан
 • Денис Пијетловић, члан
 • Боривој Обрадовић, члан
 • Синиша Мијатовић, члан
 • Милка Савић, члан
 • Рамиз Салкић, члан

Контакт: