Одбор за питања дјеце, младих и спорта

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 95.

(1) Одбор за питања дјеце, младих и спорта има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова. Предсједник, замјеник предсједника и пет чланова бирају се из реда народних посланика и два спољна члана на приједлог Омладинског савјета Републике Српске.

(2) Одбор за питања младих:

 • разматра законске приједлоге, стратегије, информације, извјештаје и годишње планове рада републичких органа и организација, које су надлежне за област омладинске политике, спорта и заштите права и интереса дјеце и омладине,
 • разматра положај младих у друштву,
 • разматра заштиту права дјеце и младих,
 • прати развој спорта и физичке културе, и
 • ради на промоцији права и интереса дјетета.

 

Чланови одбора:

 • Милица Ијачић, предсједник
 • Мирна Савић-Бањац, замјеник предсједника
 • Огњен Вукојевић, члан
 • Николина Шљивић, члан
 • Огњен Бодирога, члан
 • Милан Милаковић, члан
 • Амир Хуртић, члан
 • Младен Пјевчевић, спољни члан
 • Живко Ћетојевић, спољни члан

Контакт: