Одбор за политички систем, правосуђе и управу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 67.

Одбор за политички систем, правосуђе и управу има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 68.

Одбор за политички систем, правосуђе и управу  разматра питања у областима у којима Народна скупштина доноси законе и друге опште акте, а који се односе на:

 • оснивање, организацију и функционисање органа власти и државне управе,
 • политичко организовање и удруживање грађана, вјерске заједнице, изборни систем и референдум,
 • људска права, слободе, дужности човјека и грађанина,
 • остваривање равноправности народа,
 • организацију ресора унутрашњих послова,
 • организацију и рад правосудних органа, адвокатуре, нотара и других видова правне помоћи,
 • имовинско-правне и облигационе односе,
 • премјер и катастар некретнина,
 • евиденцију добара и експропријацију,
 • казнену политику и систем извршења санкција,
 • судске и управне поступке, амнестију и помиловање,
 • држављанство, пребивалиште и боравиште грађана, матичне књиге, лична имена и личне карте,
 • републичке празнике, републичка одликовања, награде и друга признања;
 • републичке симболе,
 • права, дужности и одговорности носилаца јавних функција, и
 • друга питања из надлежности Народне скупштине, када то тражи Народна скупштина.

 

Чланови одбора:

 • Миланко Михајилица, предсједник
 • Ања Љубојевић, замјеник предсједника
 • Огњен Вукојевић, члан
 • Томица Стојановић, члан
 • Огњен Куљић, члан
 • Ђорђе Вучинић, члан
 • Тамара Дамјановић, члан
 • Предраг Нешић, члан
 • Драган Галић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-165
 • Факс: 051/338-174
 • Секретар одбора: Оливера Граховац
 • e-mail: odborps@narodnaskupstinars.net