Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 75.

(1) Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и пет чланова бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини, а два спољна члана бира Народна скупштина  на приједлог Удружења пензионера Републике Српске.

(3) Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања:

 • разматра информације Владе и Фонда пензијског и инвалидског осигурања о стању у области пензијског и инвалидског осигурања,
 • разматра информације Удружења пензионера Републике Српске које се односе на положај пензионера,
 • обавјештава Народну скупштину о стањима и уоченим проблемима материјалног положаја и остваривања законских права пензионера,
 • расправља у поступку доношења закона и других аката који се односе на интересе и права пензионера, и
 • разматра и друга питања из области пензијско-инвалидског осигурања када то затражи Народна скупштина.

 

Чланови одбора:

 • Драгомир Васић, предсједник
 • Милица Ловрић, замјеник предсједника
 • Александар Суботић, члан
 • Александра Ступар Радић, члан
 • Славиша Марковић, члан
 • Андреа Гајић, члан
 • Жељко Дубравац, члан
 • Ратко Трифуновић, спољни члан
 • Слободан Брдар, спољни члан

Контакт: