Одбор за трговину и туризам

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 98.

(1) Одбор за трговину и туризам има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и пет чланова бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

 

Члан 99.

Одбор за трговину и туризам разматра питања из надлежности Народне скупштине која се односе на:

 • друштвену контролу цијена, тржишта, промет производа и услуга, ренту и робне резерве,
 • израдњу инвестиционих објеката у области трговине и туризма,
 • контролу мјера, заштиту проналазака, техничка унапређења, жигове, знакове и поријекло производа, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета производа,
 • порезе, таксе и друге дажбине у области трговине и туризма,
 • туризам и угоститељство,
 • туристичку информативно-пропагандну дјелатност, и
 • друга питања из области трговине и туризма када то затражи Народна скупштина.

 

Чланови одбора:

 • Саша Грбић, предсједник
 • Сузана Гашић, замјеник предсједника
 • Биљана Петковић, члан
 • Александар Крсмановић, члан
 • Страхиња Башевић, члан
 • Огњен Бодирога, члан
 • Загорка Граховац, члан
 • Хелена Керкез, спољни члан
 • Биљана Рађеновић, спољни члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-179
 • Факс: 051/338-162
 • Секретар одбора: Марија Бубало Ђуран
 • e-mail: odbortt@narodnaskupstinars.net