Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 86.

Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника има седам чланова: предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 87.

Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника:

 • остварује контролу законитости рада органа и институција који у дјелокругу свог рада обављају послове од значаја за остваривање права избјеглица, расељених лица и повратника и
 • обавјештава Народну скупштину о стању и уоченим проблемима у области остваривања права избјеглица, расељених лица и повратника.

 

Чланови одбора:

 • Срђан Тодоровић, предсједник
 • Милан Савановић, замјеник предсједника
 • Ранка Перић Ромић, члан
 • Александра Ступар Радић, члан
 • Денис Пијетловић, члан
 • Драгомир Васић, члан
 • Мирсад Дуратовић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-165
 • Факс: 051/338-174
 • Секретар одбора: Оливера Граховац
 • e-mail: odborzpi@narodnaskupstinars.net