Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 86.

Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника има седам чланова: предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 87.

Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника:

  • остварује контролу законитости рада органа и институција који у дјелокругу свог рада обављају послове од значаја за остваривање права избјеглица, расељених лица и повратника и
  • обавјештава Народну скупштину о стању и уоченим проблемима у области остваривања права избјеглица, расељених лица и повратника.

 

Чланови одбора:

  • Срђан Тодоровић, предсједник
  • Милан Савановић, замјеник предсједника
  • Ранка Перић Ромић, члан
  • Александра Ступар Радић, члан
  • Денис Пијетловић, члан
  • Драгомир Васић, члан
  • Мирсад Дуратовић, члан

Контакт: