Одбор за локалну самоуправу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 96.

Одбор за локалну самоуправу има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова. Предсједник, замјеник предсједника и шест чланова бирају се из реда народних посланика, а једног члана бира Народна скупштина на приједлог Савеза општина и градова Републике Српске.

Члан 97.

Одбор за локалну самоуправу разматра питања у областима у којима Народна скупштина доноси законе и друге опште акте, а који се односе на:

 • територијалну организацију Републике и локалну самоуправу,
 • имовинско-правне и облигационе односе,
 • финансирање јединица локалне самоуправе и
 • утицај и посљедице аката који су предложени за разматрање у Народној скупштини на положај и функционисање јединица локалне самоуправе.

 

Чланови одбора:

 • Бобана Ћибић, предсједник
 • Томица Стојановић, замјеник предсједника
 • Боривој Обрадовић, члан
 • Дамјан Шкипина, члан
 • Александар Крсмановић, члан
 • Дарко Берјан, члан
 • Небојша Дринић, члан
 • Сузана Гашић, члан
 • Мирослав Бојић, спољни члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-165
 • Факс: 051/338-174
 • Секретар одбора: Оливера Граховац
 • e-mail: odborls@narodnaskupstinars.net