Izvještaj Odbora u vezi sa Sedmnaestom posebnom sjednicom