Izvještaji Odbora u vezi sa Desetom redovnom sjednicom