Izvještaji odbora u vezi sa Osmom redovnom sjednicom