Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku učestvovali na konferenciji „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji - izgradnja partnerstava između civilnog društva i parlamenata"

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum: 
01.04.2016

Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovali su konferenciji pod nazivom „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji – izgradnja partnerstava između civilnog društva i parlamenata“, koja je održana 30. i 31. aprila 2016. godine u Sarajevu, u organizaciji Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Sarajevskog otvorenog centra.

Glavne teme konferencije odnosile su se na ulogu radnih tijela Vlade i saradnji sa parlamentarnim odborima u procesu evropskih integracija, zatim na ulogu i zadatke civilnog sektora, s naglaskom na nezavisnost medija i njihovu ulogu u pomenutom procesu, kao i na iskustva susjedne Republike Hrvatske u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, kao i Srbije u koordinaciji i komunikaciji sa Evropskom unijom u kontekstu pregovora o pristupanju.

Između ostalog, panelisti su istakli da je u procesu evropskih integracija od velike važnosti fokus staviti na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, zatim obezbijediti što veću transparentnost svih aktera u tom procesu putem mehanizama monitoringa, te osigurati slobodu izražavanja, kao i bolju i potpuniju informisanost o samom procesu evropskih integracija od strane medija, kako bi isti mogli na što kvalitetniji i pristupačniji način građanima zemlje objasniti suštinu samog procesa i kakve benefite on donosi.